Side Logo
VIP 1
VIP 2
VIP 3
VIP 4
VIP 5
VIP 6
VIP 7
VIP 8
VIP 9
VIP 10
VIP 1
x
ចំណាត់ថ្នាក់សមាជិក VIP 1
ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( កីឡា ) 1.00%
ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( កាស៊ីណូផ្សាយផ្ទាល់ ) 0.50%
ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( ស្លតហ្គេម ) 0.20%
ដំឡើងប្រាក់រង្វាន់
*ដំឡើងប្រាក់រង្វាន់អាចទាមទារបានតាមកម្រិតៗ
-
ប្រាក់រង្វាន់ថ្ងៃខួបកំណើត -
ការកំណត់ក្នងការដកប្រាក់ក្នុងមួយថ្ងៃ $30,000.00
សេវាកម្មពិសេស -
អំណោយផ្តាច់មុខ -
ការអញ្ជើញ -
កម្រិត Vip ពិសេស ការភ្នាល់អតិបរមា -
កញ្ចប់ការភ្នាល់អតិបរមា -
សំបុត្រវិស្សមកាល -
ឡើងកម្រិត
*គណនាទៅលើការដាក់ប្រាក់សរុបប្រចាំថ្ងៃ
-
រក្សកម្រិតរបស់អ្នក
*គណនាទៅលើការភ្នាល់រង្វិលជុំសរុបប្រចាំខែ
-
VIP 2
x
ចំណាត់ថ្នាក់សមាជិក VIP 2
ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( កីឡា ) 1.00%
ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( កាស៊ីណូផ្សាយផ្ទាល់ ) 0.55%
ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( ស្លតហ្គេម ) 0.30%
ដំឡើងប្រាក់រង្វាន់
*ដំឡើងប្រាក់រង្វាន់អាចទាមទារបានតាមកម្រិតៗ
$25.00
ប្រាក់រង្វាន់ថ្ងៃខួបកំណើត $15.00
ការកំណត់ក្នងការដកប្រាក់ក្នុងមួយថ្ងៃ $30,000.00
សេវាកម្មពិសេស -
អំណោយផ្តាច់មុខ ✔️
ការអញ្ជើញ -
កម្រិត Vip ពិសេស ការភ្នាល់អតិបរមា -
កញ្ចប់ការភ្នាល់អតិបរមា -
សំបុត្រវិស្សមកាល -
ឡើងកម្រិត
*គណនាទៅលើការដាក់ប្រាក់សរុបប្រចាំថ្ងៃ
សរុបការដាក់ប្រាក់
$300
(ក្នុងមួយថ្ងៃ)
រក្សកម្រិតរបស់អ្នក
*គណនាទៅលើការភ្នាល់រង្វិលជុំសរុបប្រចាំខែ
រង្វិលជុំសរុប
16,000
( ក្នុងមួយខែ )
VIP 3
x
ចំណាត់ថ្នាក់សមាជិក VIP 3
ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( កីឡា ) 1.10%
ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( កាស៊ីណូផ្សាយផ្ទាល់ ) 0.60%
ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( ស្លតហ្គេម ) 0.40%
ដំឡើងប្រាក់រង្វាន់
*ដំឡើងប្រាក់រង្វាន់អាចទាមទារបានតាមកម្រិតៗ
$50.00
ប្រាក់រង្វាន់ថ្ងៃខួបកំណើត $20.00
ការកំណត់ក្នងការដកប្រាក់ក្នុងមួយថ្ងៃ $30,000.00
សេវាកម្មពិសេស -
អំណោយផ្តាច់មុខ ✔️
ការអញ្ជើញ -
កម្រិត Vip ពិសេស ការភ្នាល់អតិបរមា -
កញ្ចប់ការភ្នាល់អតិបរមា -
សំបុត្រវិស្សមកាល -
ឡើងកម្រិត
*គណនាទៅលើការដាក់ប្រាក់សរុបប្រចាំថ្ងៃ
សរុបការដាក់ប្រាក់
$1,000
(ក្នុងមួយថ្ងៃ)
រក្សកម្រិតរបស់អ្នក
*គណនាទៅលើការភ្នាល់រង្វិលជុំសរុបប្រចាំខែ
រង្វិលជុំសរុប
30,000
( ក្នុងមួយខែ )
VIP 4
x
ចំណាត់ថ្នាក់សមាជិក VIP 4
ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( កីឡា ) 1.10%
ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( កាស៊ីណូផ្សាយផ្ទាល់ ) 0.65%
ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( ស្លតហ្គេម ) 0.50%
ដំឡើងប្រាក់រង្វាន់
*ដំឡើងប្រាក់រង្វាន់អាចទាមទារបានតាមកម្រិតៗ
$75.00
ប្រាក់រង្វាន់ថ្ងៃខួបកំណើត $25.00
ការកំណត់ក្នងការដកប្រាក់ក្នុងមួយថ្ងៃ $30,000.00
សេវាកម្មពិសេស -
អំណោយផ្តាច់មុខ ✔️
ការអញ្ជើញ -
កម្រិត Vip ពិសេស ការភ្នាល់អតិបរមា -
កញ្ចប់ការភ្នាល់អតិបរមា -
សំបុត្រវិស្សមកាល -
ឡើងកម្រិត
*គណនាទៅលើការដាក់ប្រាក់សរុបប្រចាំថ្ងៃ
សរុបការដាក់ប្រាក់
$1,500
(ក្នុងមួយថ្ងៃ)
រក្សកម្រិតរបស់អ្នក
*គណនាទៅលើការភ្នាល់រង្វិលជុំសរុបប្រចាំខែ
រង្វិលជុំសរុប
50,000
( ក្នុងមួយខែ )
VIP 5
x
ចំណាត់ថ្នាក់សមាជិក VIP 5
ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( កីឡា ) 1.20%
ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( កាស៊ីណូផ្សាយផ្ទាល់ ) 0.70%
ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( ស្លតហ្គេម ) 0.60%
ដំឡើងប្រាក់រង្វាន់
*ដំឡើងប្រាក់រង្វាន់អាចទាមទារបានតាមកម្រិតៗ
$100.00
ប្រាក់រង្វាន់ថ្ងៃខួបកំណើត $30.00
ការកំណត់ក្នងការដកប្រាក់ក្នុងមួយថ្ងៃ $60,000.00
សេវាកម្មពិសេស -
អំណោយផ្តាច់មុខ ✔️
ការអញ្ជើញ -
កម្រិត Vip ពិសេស ការភ្នាល់អតិបរមា -
កញ្ចប់ការភ្នាល់អតិបរមា -
សំបុត្រវិស្សមកាល -
ឡើងកម្រិត
*គណនាទៅលើការដាក់ប្រាក់សរុបប្រចាំថ្ងៃ
សរុបការដាក់ប្រាក់
$2,000
(ក្នុងមួយថ្ងៃ)
រក្សកម្រិតរបស់អ្នក
*គណនាទៅលើការភ្នាល់រង្វិលជុំសរុបប្រចាំខែ
រង្វិលជុំសរុប
75,000
( ក្នុងមួយខែ )
VIP 6
x
ចំណាត់ថ្នាក់សមាជិក VIP 6
ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( កីឡា ) 1.25%
ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( កាស៊ីណូផ្សាយផ្ទាល់ ) 0.75%
ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( ស្លតហ្គេម ) 0.70%
ដំឡើងប្រាក់រង្វាន់
*ដំឡើងប្រាក់រង្វាន់អាចទាមទារបានតាមកម្រិតៗ
$125.00
ប្រាក់រង្វាន់ថ្ងៃខួបកំណើត $35.00
ការកំណត់ក្នងការដកប្រាក់ក្នុងមួយថ្ងៃ $60,000.00
សេវាកម្មពិសេស ✔️
អំណោយផ្តាច់មុខ ✔️
ការអញ្ជើញ -
កម្រិត Vip ពិសេស ការភ្នាល់អតិបរមា -
កញ្ចប់ការភ្នាល់អតិបរមា -
សំបុត្រវិស្សមកាល -
ឡើងកម្រិត
*គណនាទៅលើការដាក់ប្រាក់សរុបប្រចាំថ្ងៃ
សរុបការដាក់ប្រាក់
$2,500
(ក្នុងមួយថ្ងៃ)
រក្សកម្រិតរបស់អ្នក
*គណនាទៅលើការភ្នាល់រង្វិលជុំសរុបប្រចាំខែ
រង្វិលជុំសរុប
85,000
( ក្នុងមួយខែ )
VIP 7
x
ចំណាត់ថ្នាក់សមាជិក VIP 7
ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( កីឡា ) 1.30%
ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( កាស៊ីណូផ្សាយផ្ទាល់ ) 0.80%
ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( ស្លតហ្គេម ) 0.80%
ដំឡើងប្រាក់រង្វាន់
*ដំឡើងប្រាក់រង្វាន់អាចទាមទារបានតាមកម្រិតៗ
$175.00
ប្រាក់រង្វាន់ថ្ងៃខួបកំណើត $50.00
ការកំណត់ក្នងការដកប្រាក់ក្នុងមួយថ្ងៃ $60,000.00
សេវាកម្មពិសេស ✔️
អំណោយផ្តាច់មុខ ✔️
ការអញ្ជើញ -
កម្រិត Vip ពិសេស ការភ្នាល់អតិបរមា -
កញ្ចប់ការភ្នាល់អតិបរមា -
សំបុត្រវិស្សមកាល -
ឡើងកម្រិត
*គណនាទៅលើការដាក់ប្រាក់សរុបប្រចាំថ្ងៃ
សរុបការដាក់ប្រាក់
$5,000
(ក្នុងមួយថ្ងៃ)
រក្សកម្រិតរបស់អ្នក
*គណនាទៅលើការភ្នាល់រង្វិលជុំសរុបប្រចាំខែ
រង្វិលជុំសរុប
100,000
( ក្នុងមួយខែ )
VIP 8
x
ចំណាត់ថ្នាក់សមាជិក VIP 8
ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( កីឡា ) 1.35%
ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( កាស៊ីណូផ្សាយផ្ទាល់ ) 0.85%
ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( ស្លតហ្គេម ) 0.90%
ដំឡើងប្រាក់រង្វាន់
*ដំឡើងប្រាក់រង្វាន់អាចទាមទារបានតាមកម្រិតៗ
$200.00
ប្រាក់រង្វាន់ថ្ងៃខួបកំណើត $60.00
ការកំណត់ក្នងការដកប្រាក់ក្នុងមួយថ្ងៃ $60,000.00
សេវាកម្មពិសេស ✔️
អំណោយផ្តាច់មុខ ✔️
ការអញ្ជើញ -
កម្រិត Vip ពិសេស ការភ្នាល់អតិបរមា ✔️
កញ្ចប់ការភ្នាល់អតិបរមា ✔️
សំបុត្រវិស្សមកាល ✔️
ឡើងកម្រិត
*គណនាទៅលើការដាក់ប្រាក់សរុបប្រចាំថ្ងៃ
សរុបការដាក់ប្រាក់
$7,500
(ក្នុងមួយថ្ងៃ)
រក្សកម្រិតរបស់អ្នក
*គណនាទៅលើការភ្នាល់រង្វិលជុំសរុបប្រចាំខែ
រង្វិលជុំសរុប
150,000
( ក្នុងមួយខែ )
VIP 9
x
ចំណាត់ថ្នាក់សមាជិក VIP 9
ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( កីឡា ) 1.40%
ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( កាស៊ីណូផ្សាយផ្ទាល់ ) 0.90%
ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( ស្លតហ្គេម ) 1.00%
ដំឡើងប្រាក់រង្វាន់
*ដំឡើងប្រាក់រង្វាន់អាចទាមទារបានតាមកម្រិតៗ
$350.00
ប្រាក់រង្វាន់ថ្ងៃខួបកំណើត $90.00
ការកំណត់ក្នងការដកប្រាក់ក្នុងមួយថ្ងៃ $100,000.00
សេវាកម្មពិសេស ✔️
អំណោយផ្តាច់មុខ ✔️
ការអញ្ជើញ -
កម្រិត Vip ពិសេស ការភ្នាល់អតិបរមា ✔️
កញ្ចប់ការភ្នាល់អតិបរមា ✔️
សំបុត្រវិស្សមកាល ✔️
ឡើងកម្រិត
*គណនាទៅលើការដាក់ប្រាក់សរុបប្រចាំថ្ងៃ
សរុបការដាក់ប្រាក់
$10,000
(ក្នុងមួយថ្ងៃ)
រក្សកម្រិតរបស់អ្នក
*គណនាទៅលើការភ្នាល់រង្វិលជុំសរុបប្រចាំខែ
រង្វិលជុំសរុប
200,000
( ក្នុងមួយខែ )
VIP 10
x
ចំណាត់ថ្នាក់សមាជិក VIP 10
ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( កីឡា ) 1.50%
ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( កាស៊ីណូផ្សាយផ្ទាល់ ) 1.10%
ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ( ស្លតហ្គេម ) 1.10%
ដំឡើងប្រាក់រង្វាន់
*ដំឡើងប្រាក់រង្វាន់អាចទាមទារបានតាមកម្រិតៗ
$888.00
ប្រាក់រង្វាន់ថ្ងៃខួបកំណើត $588.00
ការកំណត់ក្នងការដកប្រាក់ក្នុងមួយថ្ងៃ គ្មានដែនកំណត់
សេវាកម្មពិសេស ✔️
អំណោយផ្តាច់មុខ ✔️
ការអញ្ជើញ ✔️
កម្រិត Vip ពិសេស ការភ្នាល់អតិបរមា ✔️
កញ្ចប់ការភ្នាល់អតិបរមា ✔️
សំបុត្រវិស្សមកាល ✔️
ឡើងកម្រិត
*គណនាទៅលើការដាក់ប្រាក់សរុបប្រចាំថ្ងៃ
ការអញ្ជើញដោយ
កាស៊ីណូអនឡាញ
K9Winkh
រក្សកម្រិតរបស់អ្នក
*គណនាទៅលើការភ្នាល់រង្វិលជុំសរុបប្រចាំខែ
រង្វិលជុំសរុប
200,000
( ក្នុងមួយខែ )
១៖ សមាជិកទាំងអស់ត្រូវការបំពេញអោយរួចរាល់នូវការ(ដាក់ប្រាក់)និង(ដកប្រាក់)ដែលបានបង្ហាញភ្លាមៗ កម្មវិធីអាចនឹងអាប់ដេតលំដាប់រៀងនៅថ្ងៃបន្ទាប់
២. លំដាប់រៀង នៃ វីអាយភី8, វីអាយភី9, វីអាយភី10 នឹងមិនត្រូវបានអាប់ដេតដោយខ្លួនឯងទេ

កាស៊ីណូផ្សាយផ្ទាល់

ស្លតហ្គេម

មាន់ជល់